Choď na obsah Choď na menu
 


 
Hlavolamy (5.-9. ročník)

     Pravidlá:
Do zadaných úloh dopĺňať znamienka rôznych počtových výkonov alebo znakov druhej, či tretej odmocniny, prípadne zátvoriek tak, aby platila rovnosť. Niektoré úlohy sú divergentné ( majú viac riešení).

 

1.    úloha:
  Napíšte medzi číslice letopočtu 1997 znaky počtových výkonov, mocnín, či  zátvoriek tak,             aby vám vyšla hodnota 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,…40. V zadaní môžete určiť aj iný letopočet.         
Riešenie                  

 

 2.  úloha:  Napíšte čísla od 1 do 10 pomocou štyroch sedmičiek.   

                            Riešenie                                    
 

  3.  úloha: PYRAMÍDA – môžete ju robiť len od čísla dva. Medzi číslice vpisujte len  znamienka + a -
                    Riešenie

 4. úloha:  Napíšte číslo 1 000 pomocou ôsmich rovnakých číslic a rovnakých  matematických  znakov.   
                           Riešenie 

 5. úloha:  Napíšte pomocou piatich trojok a matematických znakov čísla 5, 10, 15 a 20. 

                           Riešenie    

6.    úloha: Napíšte číslo 10 pomocou ôsmich štvoriek a matematických znakov. 

                           Riešenie