Choď na obsah Choď na menu
 


AKÝ TVAR MÁ TVOJE MENO?

Najskôr si vyplň tabuľku podľa nasledovného návod (Pre jednoduchosť je abeceda určená bez interpunkčných znamienok, tak ako kedysi pracovali počítače): 

 Kľúč 

1    2   3    4    5    6    7    8   9   10
  B   C    D   E    F   G    H   I   J
K   L   M   N     P   Q    R     T
U        V        W        X         Y          Z

 Obrázok Tabuľka:

Postup:

1. Vyplň tabuľky nasledovne:

V prvom stĺpci tabuľky si napíš písmenko po písmenku pod seba  svoje meno a ešte raz začiatočné písmeno svojho mena (tak ako je napísané slovo meno).Nasledujúce písmená mena vpisuj vedľa už napísaných písmen, až kým ti nevzniknú usporiadané dvojice písmen. Týmto písmenám priraďuj čísla z hore uvedeného kľúča postupne do všetkých stĺpcov podľa uvedenej substitúcie (dosadzovania), ktorá je uvedená v prvom riadku tabuľky

Pr.: ■  = M =3;  ▲=E=5

2. Vezmi si štvorčekovaný papier a vyznač štvorec 10 x 10 štvorčekov podľa obrázka (dostaneš pravouhlú sústavu súradníc):

Obrázok 3.  Do pravouhlej sústavy súradníc     postupne zaznač body podľa vypočítaných súradníc z druhého stĺpca a jeden za druhým ich pospájaj úsečkami. To isté urob aj s tretím, štvrtým a piatym stĺpcom.

4. Vytvorený obrázok vymaľuj pastelkami tak, že rovnakou farbou vymaľuješ zhodné vzniknuté útvary (napr. zhodné trojuholníky jednou farbou, štvoruholníky inou a tď.).

 

 

 

 

 
  Vyriešená úloha na meno JAN:

Obrázok