Choď na obsah Choď na menu
 


Projekt Občan

4. 5. 2008

Ako účinnejšie viesť žiakov k občianskej participácii?

    S triedou sme sa už po 4. krát zapojili do Projektu Občan, ktorý na Slovensku už niekoľko rokov organizuje Združenie Orava. So žiakmi sa priamo zapájame do občianskeho života. Prostredníctvom aktivít v škole aj mimo nej sa púšťame do riešenia problémov vo svojom bližšom aj širšom okolí. Prácou na projekte sa učíme, že mnohé spoločenské problémy sa riešia verejnou politikou, teda zákonmi alebo opatreniami, ktoré prijíma štátna či miestna vláda.

 

    Na Projekte Občan pracujeme so žiakmi zväčša niekoľko týždňov až mesiacov. Na začiatku svojej práce identifikujeme nejaký verejný problém, o ktorom zozbierame čo najviac informácií, pričom využívame rôzne zdroje. Nasleduje výber alternatívnych riešení daného problému,  návrh riešenia triedy a akčný plán. Výsledky svojej činnosti žiaci zdokumentujeme v projektovej knihe a taktiež na portfóliu, ktoré neskôr verejne prezentujeme na školskej, regionálnej a celonárodnej prehliadke.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Projekt Občan