Choď na obsah Choď na menu
 


Návody PRE UČITEĽA

26. 4. 2008

„Matematika je široká nádherná krajina, otvorená pre všetkých, ktorým myslenie prináša skutočnú radosť.“

W. Fusch

Voľné písanie

Môžete sa dozvedieť, ako sa dá písať aj v matematike.

 Zhlukovanie

Niekedy sa nazýva aj mapovanie, alebo sieťovanie) je učebná stratégia, ktorá umožňuje žiakom voľne a otvorene rozmýšľať o danej téme, podnecuje ich myšlienkové procesy pri vytváraní spojení a asociácií medzi myšlienkami. Je to nelineárna „brainstormigová“ metóda, ktorú môžeme použiť vo fáze evokácie i reflexie.

Cinqain

Je jednoduché štvorveršie zložené z jedného podstatného mena, z dvoch prídavných mien, z troch slovies, štyroch slov vyjadrujúcich pocity a jedného synonymum k danej téme.

INSERT

 

Interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie a myslenie.. Pomocou tejto metódy si žiaci uvedomujú, aké dôležité je čítanie  s porozumením.

 

Párové čítanie 
Je to vysoko aktivizujúca metóda, kde sa žiaci stávajú priamymi aktívnymi účastníkmi učenia. Práca v páre umožňuje žiakom vzájomne sa poznať, naučiť sa pomáhať jeden druhému vyjadrovať sa,  vystupovať, byť istejším pri prezentácii svojho myslenia, byť zodpovedný jeden za druhého a za  spoločné učenie. Zároveň sa žiaci učia samostatne, bez pomoci učiteľa – odborníka pracovať  aj s náročnejším textom tak, aby mu porozumeli   a vedeli o obsahu v texte rozprávať.